INTERNET
ŹRÓDŁO INFORMACJI
CZY
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA?
Jakie zagrożenia czyhają w Internecie?
Wraz z rozwojem nowych technologii i rozszerzania się zakresu ich funkcji w życiu człowieka liczba rodzajów zagrożeń w sieci stale rośnie. Dostęp dziecka do nieodpowiednich dla niego treści – to obok cyberprzemocy, niebezpiecznych kontaktów, ryzyka nadużywania Internetu, czy naruszeń prywatności , jedno z wielu zagrożeń czyhających na młodych internautów w sieci.

Szkodliwe treści z jakimi można zetknąć się w Internecie, to przede wszystkim materiały obrazujące przemoc, filmy i zdjęcia pornograficzne, te nawołujące do nietolerancji, dyskryminacji, agresji wobec innych czy strony popularyzujące destrukcyjne i niebezpieczne zachowania (np. nakłanianie do zażywania narkotyków czy do popełnienia samobójstwa) to właściwość współczesnego Internetu. Większość tego typu treści niestety znajduje się w sieci legalnie. Negatywny wpływ tego typu materiałów na emocje, psychikę i zachowania dziecka został potwierdzony naukowo.

Wyniki badań „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” dotyczących polskich dzieci w wieku od 10 -13 lat, zrealizowane w 2013 roku przez TNS Polska na zlecenie Orange Polska przy współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje dowodzą, że aż 47% dzieci rozpoczyna swoją przygodę z Internetem w wieku od 7 do 9 lat. Nie jest to zaskakujące, gdyż według danych GUS z 2013 r. w Polsce 93% gospodarstw domowych z rodzinami z dziećmi ma dostęp do Internetu.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo że dzieci najczęściej korzystają z Internetu w domu (98%), to 74% z sieci korzysta również u znajomych, o czym wie zaledwie 17% rodziców. Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu są coraz bardziej powszechne wśród młodych użytkowników. W Polsce 82% 10-cio latków deklaruje posiadanie własnego telefonu komórkowego (badania firmy The Marketing Store, 2012). Równocześnie 55% dzieci w wieku od 10 do 15 lat posiada telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu.

Jaki to ma wpływ na dzieci?
Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka.
Pornografia oglądana przez dzieci i młodzież może kształtować w nich fałszywe poglądy na sferę seksualności i stanowić wypaczoną edukację seksualną. Wyniki badań potwierdzają, że częsty kontakt dzieci z tego rodzaju treściami może prowadzić do problemów w sferze seksualności w późniejszym wieku.
Wyniki wielu badań potwierdzają także, że kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji na przemoc lub wręcz agresji.

Jak duża jest skala zjawiska?
Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. Około 30% nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016).
Jak wynika ze statystyk internetowych, ogółem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci w wieku 7–18 lat miała kontakt z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież miała styczność z takimi materiałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 7–12 lat było to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2015).
Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, a spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych treści (Orange, 2016).
Odnośniki do zdjeć i informacji -->