...

Zagrożenia i bezpieczeństwo w sieci

Zagrożenia w sieci

Nie tylko dorośli, ale również dzieci narażone są na zagrożenia internetowe poprzez: kontakt z pornografią, pedofilią, przemocą, uzależnieniem oraz nieświadomym udostępnianiem informacji. Wśród Internautów przeważa młodzież, dla której komputer stał się po dstawowym narzędziem pracy, nauki i rozrywki. Oprócz tego istnieją także inne zagrożenia w Internecie takie jak: wirusy, dialery oraz programy szpiegujące.

Zagrożenia:
  1. cyberprzemoc
  2. treści niedozwolone
  3. nowe ruchy religijne (sekty)
  4. próby samobójcze
  5. samookaleczenia
  6. treści nawiązujące do nietolerancji
  7. hazard internetowy
  8. utrata poufnych danych
  9. uzależnienie od Internetu
Na co należy szczególnie zwracać uwagę?
Internet oprócz wielu pozytywnych, praktycznych i użytecz nych aspektów, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Niestety, Internet to nie tylko praktycznie nieograniczone źródło informacji, idealny sposób komunikowania się oraz pracy. Oto niektóre z zagrożeń, które mogą nas spotkać na co dzień: Korzystając z poczty elek tronicznej możemy otrzymywać nieoczekiwane emaile reklamujące różnego typu produkty. Takie listy nazywamy spamem. Obecnie na każde konto pocztowe wysyłane są spamy w masowych liczbach. Często dołączane są do nich załączniki z wirusami. Po otrzymaniu takieg o e - maila należy go usunąć. Nie powinno się otwierać załączników w nim zawartych oraz wchodzić na podane adresy.
Ostatnio na aukcjach internetowych pojawia się coraz więcej oszustw. Oszuści wystawiają towary, których w ogóle nie mają. Po zakupie kupujący wysyła pieniądze a towaru nie otrzymuje. Aby uniknąć oszustw należy przede wszy stkim sprawdzić komentarze danego użytkownika, a w szczególności czas ich wystawienia. Kolejnym zagrożeniem w Internecie, które ostatnio stało się plagą, jest pornografia. Niestety możemy ją już tylko ograniczyć, nie da się jej całkowicie zlikwidować.
Jak należy bronić się przed wirusami?
Aby skutecznie bronić się przed wirusami, robakami, spamem należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i wykonywać pełne skanowanie systemu przynajmniej raz w tygodniu.
agnieszka.ryszewska@o2.pl Agnieszka Ryszewska