Zagrożenia w internecie!
Internet to niestety nie tylko same korzyści. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie drugiej, ciemnej strony tej sieci, pokus i zagrożeń czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie a więc młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną ciągle wiedzę, również za pośrednictwem Internetu. Nie znaczy to, że zagrożenia niesione przez tą globalną sieć dotyczą tylko tej grupy, narażeni na nie są wszyscy jej użytkownicy, młodzież natomiast stanowi grupę o podwyższonym ryzyku. Większość osób nawiązując połączenie z Internetem, przegląda wiele witryn WWW, wypełnia mnóstwo formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi im ludźmi, wymienia z nimi korespondencję. Nie uzmysławiamy sobie jednak faktu, iż wiele stron WWW zbiera wiele informacji o nas m.in. dane techniczne naszego komputera, rodzaj oprogramowania, nasze dane osobowe z plików zawierających dane rejestracyjne różnorodnego oprogramowania. Formularze, które wypełniamy z pełną beztroską wykorzystywane są w najlepszym przypadku do celów marketingowych, co skutkuje często zapychaniem naszej skrzynki e-mail oraz domowej skrzynki pocztowej różnorakimi reklamówkami. Według badań statystycznych w Polsce obecnie jest około 2.000.000 stałych użytkowników sieci „Internet”. Największą grupę użytkowników stanowią osoby w wieku 15-25 lat. Bardzo dużą grupę stanowią również dzieci do lat 15. Świadczy to o tym, że dużo większa część dorosłego społeczeństwa, w stosunku do młodzieży, nie miała nigdy styczności z Internetem lub ma bardzo ograniczoną wiedzę, co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia. Wielokrotnie rodzice kupują swojemu dziecku drogi sprzęt, finansują jego podłączenie do Internetu i na tym zainteresowanie się kończy. Wszyscy są zadowoleni, rodzice - bo pozbyli się kłopotu, dziecko - bo dostało do ręki teoretycznie przez nikogo nie kontrolowane medium. Rodzice pewni bezpieczeństwa swojego dziecka nie zdają sobie sprawy, że internetowy kolega ich syna, Janek, może być 50-cio letnim pedofilem wielokrotnie karanym za zgwałcenia nieletnich, koleżanka Joasia, członkinią sekty planującej dokonanie za dwa lata zbiorowego samobójstwa. Natomiast najlepszy sieciowy przyjaciel Adam, z którym syn wymienia informację o swojej rodzinie, statusie materialnym, planowanych wakacjach swoich i rodziców, w rzeczywistości jest członkiem grupy złodziejskiej w ten sposób zbierającym informacje o swoich przyszłych ofiarach. Brak nadzoru nad użytkownikami Internetu zauważalny jest również w ośrodkach szkolnych i akademickich skąd notuje się. dużo naruszeń prawa, związanych z korzystaniem z tej sieci. Wszystkich zagrożeń związanych z Internetem nikt nie jest w stanie wymienić gdyż ograniczone są jedynie ludzką inwencją i wyobraźnią. Dlatego też w dalszej części szerzej omówię tylko najważniejszą część z tych zagrożeń.